Jag är Olle Remaeus

21 november, 2011

och jag arbetar som scenograf. Det har jag gjort sedan 1985 då jag gjorde min första scenografi, Harold Pinters ”The Dumb Waiter” på Pistolteatern i Stockholm.

Arbetet som scenograf handlar för mig mycket om intryck och känslor från människor, miljöer, färger, ytor och material.

Efter ett par år inom teaterns värld började jag också arbeta med Film/Tv och så småningom även inom Eventbranschen och är fortfarande verksam inom dessa olika uttryckssätt.

Det gemensamma är dock att det ALLTID börjar på papperet med en penna tillhands och en ide, ett manus, en historia eller en händelse. Efter papperet och pennan är det dock människorna som så småningom är en förutsättning för ett bra projekt. Även här är  intrycken och känslorna viktiga element, för inget team är starkare än den svagaste länken.

Eftersom alla dessa komponenter och förutsättningar i mitt skapande ständigt förnyas inför varje nytt projekt så är hela tiden utmaningen att få in det i ett sammanhang och att lyckas skapa en scenografi som hela tiden stödjer och stöttar det vi gemensamt vill berätta.

flugsvamp darknet